Project & Interimmanagement

Mijn missie is organisaties met raad en daad terzijde staan bij complexe vraagstukken in de driehoek informatie, mensen en organisatie. Raad gaat over het stellen van nieuwe doelen, maar ook over de organisatie in haar kracht zetten om die doelen te bereiken. Daad is ontwikkeling brengen die daarbij nodig is, want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Werkgebied

Mijn werkgebied zijn woningcorporaties, (semi)overheid en het MKB. De belangrijkste kennisgebieden zijn:

 • Strategische ontwikkeling
 • Informatievoorziening - beleid & beheer
 • Organiseren van waterwonen met toekomst
 • Het nieuwe werken - HNW
 • Maatschappelijk ondernemen - MVO
 • Strategisch Voorraad Beheer - SVB
 • Innovatie en verbinding spelen in mijn projecten een belangrijke rol. Mijn passie komt voort uit oprechte belangstelling voor talent van mensen en organisaties. De basis voor mijn onconventionele stijl is focus, respect, humor, verbinding en lef.

  Werkwijze

  Ik stel complexiteit aan de orde en formuleer met betrokkenen een streefbeeld. Een streefbeeld is geen gekunsteld compromis, maar een perspectief waarin mensen zich herkennen en elkaar (weer) vinden. Het levert heldere projectdoelen op, waaraan medewerkers gericht samenwerken. Door samenspraak met de directie wordt ook de beoogde organisatieontwikkeling meegenomen in een project. Medewerkers worden zo niet alleen drager van een project, maar ook van de ontwikkeling binnen de organisatie. Dat voelen ze en motiveert hen. Er ontstaat een duurzaam resultaat: tijdens het project vindt al de beoogde omslag in denken en werken plaats en er ontstaat een breed gedragen projectresultaat.

  De ervaring leert dat rendabele investeringen ontstaan, die de organisatie (weer) in haar kracht zet. Modellen als MVO, HNW, CRM en CATS maar ook ITIL, PMW, Prince2, Scrum en LEAN zijn daarbij verhelderende concepten. Het is mijn persoonlijke uitdaging om deze modellen te vertalen naar de organisatie. Een model werkt als het mensen uitdaagt en tot nieuwe inzichten brengt.

  Terraz

  Mijn werkwijze heb ik verwoord in de naam Terraz. Want waar gebeurt het? Op het terras gebeurt het. Daar vinden de ontmoetingen plaats die leiden tot iets nieuws. Daar ontstaan de verbindingen, ideeën, inzichten, concepten en voorstellen die in de brainstorms en formele gremia op tafel komen. Terraz creëert een terras in formele projecten, een werkwijze waarin medewerkers gedreven tot duurzaam resultaat komen.

  Voorbeelden van projecten


  Terraz | Projecten | Artikelen | Contact

  © 2011 - Tolhuis 6218 - 6537TG Nijmegen - info@terraz.nl